Võistluse reeglid

VÕISTLUSE “VÕIDA KAST PRIME HYDRATION” REEGLID:

1. Tarbijakampaania “Võida kast PRIME Hydration” on kampaania Eestis, mida korraldab Candy POP poode haldav ettevõte – CANDY POP OÜ (edaspidi – “kampaania korraldaja”), ettevõtte kood 16519359, aadress: Tööstuse tn 48a, Tallinn, 10416.

2. Kampaania läbiviimise koht on uus Candy POP kauplus Viru Keskuses, aadressil Viru väljak 4-6, 10111 Tallinn.

3. Kampaanias saavad osaleda igas vanuses Eesti elanikud.

4. Kampaania kestab 07 kuni 21 mai (kaasarvatud) 2023 a.

5. Kampaanias osalevad kõik punktis 2 nimetatud Candy POP füüsilises poes olevad tooted.

6. Jaemüügis müüdavate ja kampaanias osalevate toodete arv ei ole piiratud. Arvestades mõistlikku nõudlust. Kampaanias ei osale Candy POP tooted, mis on ostetud punktis 2 nimetatud kauplusest enne või pärast käesolevate tingimuste punktis 4 toodud kuupäeva.

7. Kampaania tingminused
7.1. Kampaanias osalemiseks peab kasutaja punktis 2 märgitud perioodil ostma vähemalt ühe toote Candy POP kauplusest, mille aadress on märgitud punktis 2. Peale ostu sooritamist saab ta täita veebipõhise võistluse registreerimisvormi. Tuleb avada veebipõhise võistluse registreerimisankeedi, skaneerida telefoni abil QR-koodi, mille leiab kauplusest infoplakatitelt. Registreerimisvormi viide: https://omniform1.com/forms/v1/landingPage/60b726aec3d6ea001c9fdbf1/644a3089e54adad5ac57493b?fbclid=IwAR398IP7w5ENj90POsLVjuRAvmgBCMzNm88CKNL8xaPs0HTsHORVSDSPqbA.
7.2. Ankeedi täitmisel tuleb märkida kampaanias osaleva isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, e-posti aadress, telefoni number ja kviitungi number.
7.3. Auhind: kolm juhuslikult valitud osalejat võidavad igaüks PRIME Hydration kasti. Üks karp koosneb 15 tk. PRIME Hydration joogipudelitest.
7.4. Alaealine osaleja saab kampaanias osaleda ja ankeedi täita pärast oma seadusliku esindaja nõusoleku saamist, märkides ära esindaja e-posti aadressi ja isikuandmed.
7.5. Ostutšeki numbri registreerimisel vastavalt käesolevate reeglite punktile 7.2 võtab kampaanias osaleja vastutuse õigete isikuandmete ja vigade esitamise eest.
Kampaanias osaleja peab sisestatud ostutšekki säilitama kuni 30.06.2023, et oleks võimalik tõendada kampaanias osaleva toote ostmist.
7.6. Kampaaniaperioodi jooksul saab registreerida ühe ostutšeki numbri ühe korra.
Üks osaleja saab registreeruda mitu korda, kui ta ostab kampaanias osalevaid tooteid mitu korda ja registreerib iga kord uue kviitungi numbri.
7.7. Kui sama isik üritab sama ostutšekki registreerida mitu korda, osaleb konkursil ainult esimesel korral korrektselt registreeritud kviitung – kõik korduvad kviitungid tühistatakse.

8. Registreerimist ja auhinnaloosimist korraldab ja tagab kampaania korraldaja, kes võtab ka võitjatega ühendust.

9. Isikuandmete töötlemise kord
9.1. Kampaania käigus osaleja poolt edastatud isikuandmeid säilitab ja töötleb CANDY POP OÜ kampaania eesmärkidel vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
9.2. Kampaanias osaleja nõustub, et CANDY POP OÜ töötleb esitatud andmeid järgmistel eesmärkidel:
9.2.1. võtta kokku kampaania tulemused;
9.2.2. kuulutada välja ja teavitada konkursi võitjaid;
9.2.3. avaldama võitja ees- ja perekonnanime kampaania korraldaja kodulehel ja sotsiaalvõrgustikus;
9.2.4. otseturunduse eesmärgil (uudiste, pakkumiste ja tutvustuste teavitamiseks e-posti ja SMS-i teel), kuid ainult juhul, kui osaleja annab ankeedi täitmisel oma nõusoleku.
9.3. Kampaanias osalejatel on õigus saada täiendavat informatsiooni CANDY POP OÜ poolt töödeldavate isikuandmete kohta. Info saamiseks kirjuta: [email protected]. Isikuandmete vastutav töötleja on CANDY POP OÜ, ettevõtte kood 16519359, aadress: Tööstuse tn 48a, Tallinn, 10416.

10. Võitjad kuulutatakse välja Candy POP suhtlusvõrgustikes https://www.facebook.com/candypop.ee ja https://www.instagram.com/candypop.ee/ hiljemalt 26-05-2023 kell 23:59:59.

11. Võitjatega võtab ühendust CANDY POP OÜ esindaja registreerimisvormis märgitud e-mailil. e-posti või telefoni teel ja lepib kokku auhinna kättesaamise.

12. Kui võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti või kui dokumentides märgitud andmed erinevad registreerimisvormis märgitust, ei ole võitjal õigust auhinda kätte saada.
12.1. Kui võitja ei ole täisealine, saab tema auhinna lunastada tema seaduslik esindaja, esitades võitja ja tema isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba) ja võidukviitungi.

13. Auhind kantakse võitjale üle, saates selle märgitud aadressile või saate auhinnale järele tulles “Candy POP” kauplusest, mis asub Viru Keskuse kaubanduskeskuses, aadressil Viru väljak 4-6, 10111 Tallinn. Auhinna kättesaamisel tuleb esitada isikut tõendav dokument ja ostutšekk.

14. Kampaania korraldajad ei vastuta auhinna kasutamisel tekkinud kahjude eest.

15. Auhindu ei vahetata teiste auhindade ega raha vastu.

16. Auhinna kättesaamisega kaasnevaid lisakulusid, mida käesolevad reeglid ei kata (näiteks transport või telefonikõned), võitjale ei hüvitata.

17. Võitjale välja andmata või võitja poolt välja kuulutamata auhinnad loositakse uuesti. Kui auhinna võitjaga ei õnnestu 5 tööpäeva jooksul ühendust saada, valitakse välja uus võitja.

18. Kampaania korraldaja ei vastuta, kui kampaanias osalejad käesolevaid reegleid ei järgi.

19. Kampaania korraldaja ei vastuta, kui osaleja jäetakse kampaaniast välja ja auhinda ei anta üle kampaania reeglitele mittevastavuse tõttu, kui osaleja poolt esitatud andmed on ebaõiged või ebatäpsed või kui osalejaga ei saa ühendust võtta korraldajast mitteolenevatel põhjustel.

20. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada. Kampaania korraldaja peab sel juhul teavitama Eesti Tarbijaõiguste Kaitse Talitust ning avaldama info kampaania peatamise kohta meedias.

21. Kõik kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega seotud pretensioonid ja pretensioonid tuleb esitada kirjalikult kuni 15 juuni 2023 korraldajale CANDY POP OÜ aadressil Tööstuse tn 48a, Tallinn, 10416 või e-mail Saatke e-kiri [email protected] märksõnaga “Võida PRIME Hydration”, lisades põhjendatud kaebuse ja kaebuse dokumentide manused või koopiad.
21.1. Hiljem kui 15.06.2023 esitatud kaebusi arvesse ei võeta.
21.2. Kampaania korraldaja vastab esitatud kaebusele kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates selle saamisest. Kui kampaania korraldaja leiab, et kaebus on põhjendatud, teavitab ta kaebuse esitajat kaebuse lahendamise käigust ja kuupäevast. Kui kaebaja ei ole saadud vastusega rahul, on tal õigus kaitsta oma õigusi ja huve seadusega kehtestatud korras.
21.3. Kaebuse esitamise kuupäevaks loetakse selle väljasaatmise kuupäev.
21.4. Kaebuses tuleb märkida loosis osaleja ees- ja perekonnanimi.

22. Käesolevad reeglid täpsustavad kampaania korraldaja, tema esindajate ja osalejate õigusi ja kohustusi.

23. Kampaania korraldaja hoiatab, et reklaammaterjalis toodud teave on üksnes informatiivsel eesmärgil.