Tingimused

Põhisätted

 • Käesolevad ostu-müügi tingimused (edaspidi – Tingimused) kehtestavad www.candypop.ee e-poes kaupu ostva isiku (edaspidi – Ostja) ja UAB KONFESTA (edaspidi – Müüja) vastastikused õigused, kohustused ja vastutuse. E-poest kaupu ostes nõustub Ostja käesolevate Tingimuste rakendamisega.
 • Ostja ja Müüja vaheline ostu-müügileping loetakse sõlmituks hetkest, kui ostja soovitud kauba e-poes ostukorvi paneb, esitab isiklikud andmed (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, tarneaadress), valib makseviisi, tutvub käesolevate tingimustega ja vajutab “Maksa” nuppu. Ostu-müügileping kehtib käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni.
 • Meie e-poest on õigus osta kõigil üle 14-aastastel (alaealistel puhul vanema või hooldaja nõusolekul).

Müüja õigused ja kohustused

 • Müüja kohustub tegema kõik endast oleneva, et võimaldada Ostjal e-poe pakutavaid teenuseid asjakohaselt kasutada. Müüja ei garanteeri, et e-pood töötab katkestusteta või et andmeedastus toimub tõrgeteta. Müüja ei vastuta Ostja kahjude eest, mis on seotud e-poe talitlushäirete või andmeedastusvigadega.
 • Kui Müüja ei saa Ostjale tellitud kaupa pakkuda, kohustub ta pakkuma sarnast toodet või tagastama Ostja poolt tasutud raha 14 tööpäeva jooksul. Sellisel juhul vabastatakse Müüja vastutusest kauba üleandmata jätmise eest.
 • Müüjal on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta, parandada või täiendada, sellest e-poe kodulehel teada andes. Tehtud muudatused kehtivad kõigile avaldamise järgsete tehingutele alates avaldamise kuupäevast.
 • Müüjal on muid Eesti Vabariigi seadustes ja õigusaktides sätestatud õigusi ja kohustusi.

Ostja õigused ja kohustused

 • Ostjal on õigus osta e-poest kaupu ja teenuseid vastavalt käesolevatele tingimustele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele.
 • Saadetise kättesaamisel peab Ostja kontrollima, ega saadetis pole väliselt kahjustatud (rebenenud, kortsus ega muul viisil vigastatud) ning kontrollima, kas kogu Ostja poolt tellitud kaup on kohale jõudnud. Juhul kui saadetis on rikutud ja (või) saadetise sisu ei vasta Ostja poolt tellitud toodetele, kogusele ega kvaliteedile – peab Ostja 24 tunni jooksul pärast saadetise kättesaamist pöörduma Müüja poole e-posti teel [email protected] ja teatama saadetise rikkumistest ja (või) ebakorrektsusest.
 • Ostja peab tasuma valitud kauba, selle kohaletoimetamise ja (või) muude lisatasude (kui need on lepingu sõlmimisel täpsustatud) eest ja tellitud kaubad vastu võtma. Ostja tasub kauba eest e-poes, elektroonilise pangalingi abil, Müüja kontole.
 • Müüja loeb ostu tasutuks, kui kogu summa on kantud Müüja pangakontole.
 • Kui Müüjale ei laeku teavet sooritatud makse kohta, on Müüjal õigus eeldada, et Ostja on müügilepingust taganenud.

 

 • Kui Ostja poolt registreerimisvormile kantud andmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult uuendama ja teada andma sellest e-posti teel [email protected] või telefonil +372 880 1940.
 • Ostjal on muid Eesti Vabariigi seadustes ja õigusaktides sätestatud õigusi ja kohustusi.

Kauba kohaletoimetamine

 • Kauba toimetab Eesti Vabariigi territooriumil kohale Müüja määratud kullerfirma.
 • Tavaliselt tarnitakse kaup 2-5 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest.
 • Kui kaup on toimetatud Ostja määratud aadressile loetakse kaup Ostjale üleantuks.

Kauba tagastamine

 • Kui toode (tooted) on kehva kvaliteediga, peab Ostja sellest 48 tunni jooksul www.candypop.ee esindajatele teada andma. Ostja saab halva kvaliteediga ostetud kaupadest teada anda telefonil +372 880 1940 või e-posti teel aadressil [email protected]
 • Kaup tuleb tagastada originaalpakendis koos kauba dokumentidega. Enne kauba tagastamist peab Ostja pöörduma Müüja poole telefonil +372 880 1940 või e-posti teel [email protected].
 • Tagastatud kauba pakendamise eest vastutab Ostja. Kui kaup pole komplektne ja (või) korralikult pakendatud, siis Müüja tagastatud kaupa vastu ei võta.
 • Müüja võtab ebakvaliteetse toote tagasi ning asendab selle omal kulul nõuetekohase kvaliteediga tootega või tagastab ostjale defektse toote eest tasutud raha.
 • Juhul, kui Ostja soovib ebakvaliteetse kauba eest raha tagasi saada, peab ta saatma e-kirja tagasimakse taotlusega. Taotluses tuleb Ostjal märkida: eesnimi, perekonnanimi, tellimuse number, toote nimi ja kogus ning tagastamise põhjus. Raha tagastatakse 14 tööpäeva jooksul alates Ostja soovi esitamisest (e-posti teel) tagasi pangakontole, millelt kauba eest tasuti.
 • Igal tagastamise juhul peab Ostja pöörduma e-kirjaga määratud kontaktide poole. Ostja saab tagastuse teha alles pärast veebipoelt e-kirja teel kinnituse saamist.

Isikuandmete töötlemine

 • Eeldatakse, et Ostja tutvub Privaatsuspoliitikaga ja väljendab sellega nõustumist www.candypop.ee veebilehte ja sotsiaalvõrgustiku kontosid külastades või lojaalsusprogrammiga liitudes. Klient kinnitab, et on nõus Müüjale edastama oma isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, kättetoimetamise aadress) ega ole vastu sellele, et Müüja töötleb antud isikuandmeid Ostja tuvastamiseks, lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning otseturunduse eesmärkidel.
 • Ostja kinnitab, et teda on teavitatud tema õigusest pääseda ligi Müüja poolt töödeldud isikuandmetele ja nende töötlemise viisidele, nõuda oma isikuandmete töötlemise toimingute parandamist, hävitamist või peatamist, kui andmeid töödeldakse seadusi rikkudes või kui Ostja ei nõustu nende töötlemisega.
 • Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta saab e-posti teel PRIVAATSUSPOLIITIKA veerust.

Teabe saatmine

 • Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis esitatud e-posti aadressile.
 • Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja poolt määratud kontaktidele (e-posti aadressile [email protected] või telefonil +372 880 1940). Kõnedele vastame tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Lõppsätted

 • Kõik Ostja ja Müüja vahel sõlmitud müügilepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.
 • Kogu www.candypop.ee e-poes avaldatud tekstiline ja graafiline teave on kaitstud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja on Müüja intellektuaalne omand.