Privaatsuspoliitika

Üldsätted

Selle privaatsuspoliitika (edaspidi – Privaatsuspoliitika) eesmärk on anda ülevaade, milliseid andmeid UAB Konfesta, registrikood 303444860, J. Basanaviciaus str. 15, Vilnius (edaspidi – Teenusepakkuja), veebisaidil www.candypop.ee (edaspidi – Veebisait) kogub, miks neid kogutakse ja mida nendega tehakse.

Eeldatakse, et klient tutvub Privaatsuspoliitikaga ja väljendab sellega nõustumist www.candypop.ee veebisaiti ja sotsiaalvõrgustiku kontosid külastades või Candy POP lojaalsusprogrammiga liitudes.

Ostja isikuandmete töötlemisel järgib Teenusepakkuja Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadust, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679 (edaspidi – GDPR) ja muid otse kohaldatavad õigusakte, mis reguleerivad isikuandmete kaitset.

Andmete edastamine Interneti kaudu on sisuliselt ebaturvaline ja Müüja ei saa tagada turvalist andmeedastust Interneti-võrkude kaudu.

Isikuandmed

Isikuandmed hõlmavad endas kliendi eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, kodust aadressi, IP-aadressi, arvelduse üksikasju (pangakonto number, makseviis jne), ostuajalugu, käibemaksuarve andmeid, teavet ebaõnnestunud maksete kohta, veebis sirvimise ajalugu ning muud lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud teavet.

Andmete töötlemise ja säilitamise aeg

Teenusepakkuja kogub kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  1. Registreerimise eesmärgil – eesnimi, perekonnanimi, e-postiaadress. Neid isikuandmeid säilitatakse 5 aastat pärast viimast ostu meie veebisaidilt.
  2. Lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil – eesnimi, perekonnanimi, e-postiaadress, telefoninumber, kauba kättetoimetamise aadress, kauba/teenuse makse üksikasjad (pangakonto number, makseviis jne), ostuajalugu (ostetud kaubad, nende hind jne), muu lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud teave. Neid isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse 5 aastat pärast viimasest ostust meie veebisaidilt.
  3. Otseturunduse eesmärgil – eesnimi, perekonnanimi, e-postiaadress, telefoninumber ja teave Ostja arvutiga seotud külastuste ja veebisaidi kasutamise kohta, sealhulgas IP-aadress, veebisaidiga ühenduse loomise aeg ja kuupäev. Teenusepakkuja töötleb otseturunduse eesmärgil andmeid selleks, et teiega ühendust võtta ja teavitada uudistest ning muust teabest Teenusepakkuja kaupade ja/või pakkumiste jms kohta, saates teateid e-posti teel. Iga kord, kui saate otseturundussõnumi, on võimalus nendest loobuda, andes sellest teada ettenähtud e-posti teel või muul käesolevas Privaatsuspoliitikas täpsustatud viisil. Teenusepakkuja õiguste huvides töödeldakse isikuandmeid kuni 5 aasta jooksul alates viimastest veebisaidil tehtud aktiivsetest toimingutest (sisselogimine, registreerimine ja/või muud aktiivsed toimingud).

Küpsised

Mis on küpsis ja milleks see on?

Küpsis (ingl. Cookie) on tekstiline teave, mille server saadab brauserile ja mis seejärel salvestatakse. See teave saadetakse iga kord serverisse, kui brauser palub veebilehe avada. See võimaldab serveril brauseri seadeid meelde jätta või veebibrauseri külastusi jälgida.

Küpsised võimaldavad veebisaidil tõhusamalt töötada ja oma teenuseid paremaks muuta. Samuti pakuvad need veebisaidi administraatoritele teavet statistilistel või reklaami eesmärkidel. Peamiselt navigeerimiskogemuse isikupärastamiseks Teid meelde jättes (nt kontole sisselogimisel tuvastamiseks, ebaoluliste sooduspakkumiste kuvamise lõpetamiseks jne).

Lisateavet veebisaidil kasutatud küpsiste kohta leiate siit:

Kuidas küpsiseid kustutada/keelata?

Enamike brauserite seadetes saate küpsised keelata. Sellest hoolimata tuletame meelde, et navigeerimise või funktsionaalsete küpsiste keelamine võib mõjutada veebisaidi toimimist ja/või piirata saadavalolevaid teenuseid. Allpool on erinevate brauserite juhised, mis aitavad küpsiseid hallata.

Lisateavet küpsiste, nende haldamise ja kolmandate osapoolte profiilide koostamise eelistuste kohta leiate saidilt youronlinechoices.com/ee/. Analüütikaküpsiste keelamiseks ja Google Analyticsi platvormi takistamiseks sirvimise kohta andmete kogumisel võite installida täiendava brauseri pistikprogrammi: tools.google.com/dlpage/gaoptout

ANDMETE TÖÖTLEJAD

Võime avaldada teavet Teie kohta meie töötajatele, juhtidele, vahendajatele, tarnijatele või alltöövõtjatele, kui see peaks vajalikuks osutuma. Nt veebisaidil olevate kaupade ostmisega seotud finantstehinguid võivad korraldada meie makseteenuse pakkujad. Me võime Teie isikuandmeid üle anda teistele konkreetsete teenuste pakkujatele nagu veebisaitide majutuse pakkujad, kullerteenuste pakkujad, serverid ja nende hoolduse pakkujad, e-posti teenusepakkujad jne.

Samuti võime avaldada teavet Teie kohta (välja arvatud juhul, kui käesolevas Privaatsuspoliitikas on sätestatud, et me ei jaga Teie isikuandmeid kolmandate isikutega):

  • kui selleks on seaduslik alus;
  • oma õiguste või huvide kaitsmiseks (sealhulgas andmete edastamine kolmandatele isikutele, et meie kasuks olevad võlad tagasi saada).

Teenusepakkuja kliendi õigused

Teil on õigus:

1. Esitada meile kirjalik taotlus, et saada infot, kas Teiega seotud andmeid töödeldakse, ja kui seda tehakse, on Teil õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ja järgnevale teabele: töötlemise eesmärgid; asjakohased isikuandmete kategooriad; saajad või saajate kategooriad, kellele Teie isikuandmeid on avaldatud või avaldatakse; võimaluse korral isikuandmete säilitamise periood või, kui see pole võimalik, selle perioodi kindlaksmääramise kriteeriumid;

1.2. Nõuda Teiega seotud ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamist;
1.3. Nõuda, et Teie isikuandmed kustutataks. Sellest hoolimata ei ole see õigus absoluutne ja seda peab saama põhjendada vähemalt ühega järgmistest põhjustest: isikuandmed pole enam vajalikud eesmärkideks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; olete otsustanud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, juhul kui Teie isikuandmeid töödeldakse ainult nõusoleku alusel ja Teie isikuandmete töötlemiseks pole muud põhjust; Teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; Teie andmed tuleb kustutada, kui meilt seda nõutakse;
1.4. Tühistada antud nõusolek Teie isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmeid töödeldakse ainult Teie nõusoleku alusel;
1.5. Nõuda, et edastaksime Teie töödeldavad isikuandmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik;
1.6. Esitada kaebus meile või riiklikule andmekaitseinspektsioonile, kui arvate, et Teie kui isikuandmete subjekti õigusi rikutakse ja/või võidakse rikkuda.

Kolmandate osapoolte veebilehed

Meie veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Me ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide privaatsuspoliitika ja selle rakendamise eest.

Kliendi vastutus

Teie vastutate, et meile edastatav teave oleks täpne, õige ja täielik. Kui Teie poolt esitatud andmed muutuvad, peate sellest viivitamatult teavitama, muutes registreerimisvormis vastavaid andmeid või kui registreerimisvormis pole andmeid täpsustatud, teavitades meid sellest e-posti teel. Meie ei vastuta mingil juhul kahjude eest, mis on Teile tekkinud valede või mittetäielike isikuandmete esitamise või informatsiooni muutumisest teavitamise tõttu.

Teave teie andmete töötlemise kohta

Juhime teie tähelepanu, et käesolevas küsimustikus esitatud isikuandmete vastutav töötleja on OÜ “CANDY POP” (Tööstuse tn 48a Tallinn Harjumaa 10416, [email protected]). Käesolevas küsimustikus esitatud andmeid töödeldakse ainult teie nõusoleku alusel ja ainult küsimustikus märgitud eesmärkidel, milleks te olete andnud oma nõusoleku. Teie käesolevas küsimustikus esitatud andmed on kättesaadavad ainult ettevõttele OÜ “CANDY POP” ja selle ettevõtte poolt tööle võetud andmetöötlejatele, kes teostavad nende ettevõtete jaoks teatud töid ja teenuseid.

Teavitame teid, et teil on järgmised õigused: õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja nende parandamist või kustutamist, õigus piirata töötlemist, õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ja õigus andmete ülekantavusele. Neid õigusi saate kasutada seaduses sätestatud korras. 

Õiguste kasutamise taotlused tuleb esitada ettevõttele kirjalikult (sealhulgas elektrooniliselt) ning taotluse esitanud isikut ja andmesubjekti peab olema võimalik tuvastada. Andmesubjekti isik tuvastatakse tema isikut tõendava dokumendi abil või elektroonilise side abil, mis võimaldab isiku nõuetekohast tuvastamist. Kui andmesubjekt saadab taotluse posti või kulleriga, lisatakse taotlusele andmesubjekti isikut tõendava dokumendi koopia, mis on kinnitatud seaduses sätestatud korras. Kui andmesubjekti esindaja taotleb teavet isiku kohta, esitab ta esindamist tõendava dokumendi ning andmesubjekti ja esindaja isikut tõendava dokumendi, välja arvatud juhul, kui esindaja ja andmesubjekti isikuid on võimalik kindlaks teha muul mõistlikul viisil.

Andmesubjektide õiguste rakendamisega seoses võtke palun ühendust OÜ “CANDY POP” direktori Dovydas Juškys ([email protected]) või ettevõtte endaga eespool nimetatud kontaktidel. Teil on ka õigus igal ajal oma nõusolek andmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust. Te võite oma nõusoleku tagasi võtta, võttes ühendust OÜ “CANDY POP” kontaktandmeid kasutades.

Samuti soovime juhtida tähelepanu sellele, et CANDY POP kliendiprogrammi kliendiküsimustikus esitatud isikuandmed on vajalikud selleks, et te saaksite osaleda kliendiprogrammis, ja kui te ei nõustu oma andmete töötlemisega kliendiprogrammi eesmärgil (või kui te võtate oma nõusoleku tagasi), ei ole meil võimalik teid kliendiprogrammi registreerida. Palun arvestage ka sellega, et teil on õigus vabalt valida, kas nõustute oma andmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil või mitte (teie nõusolek või mitte nõusolek teie andmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil ei mõjuta teie saamist püsikliendiprogrammis osalejaks ja püsikliendiprogrammiga antud õiguste kasutamist).

Juhime tähelepanu, et kliendiprofiil ja haldussüsteemis olevaid isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui isik on püsikliendiprogrammis osaleja, ja 2 aastat pärast püsikliendiprogrammis osalemise lõpetamist. Kui isik annab kliendivormi kaudu nõusoleku oma andmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil, säilitatakse kliendivormi ja haldussüsteemis olevaid isikuandmeid 3 aastat alates nõusoleku tagasivõtmise või selle kehtivuse lõppemise kuupäevast või alates kuupäevast, mil ettevõtted otsustavad, et nõusolekus nimetatud eesmärkidel isikuandmeid enam ei töödelda. Seda tähtaega võib pikendada, kui isikuandmeid kasutatakse või võidakse kasutada tõendina või teabeallikana kohtueelses või muus uurimises, sealhulgas riikliku andmeinspektsiooni uurimises, tsiviil-, haldus- või kriminaalmenetluses või mis tahes muul seadusega sätestatud juhul. Sellisel juhul võib isikuandmeid säilitada nii kaua, kui see on vajalik nimetatud töötlemise eesmärkidel, ja hävitada niipea, kui need ei ole enam vajalikud.

Teavitame teid, et teil on õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile ja kohtule õigusaktides sätestatud korras, samuti on teil õigus esitada kaebus kohtule riikliku andmekaitseinspektsiooni tegevuse (tegevusetuse) kohta. OÜ “CANDY POP” kohustub töötlema teie andmeid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt, kooskõlas seadusega kehtestatud nõuetega, ainult käesolevas nõusolekus sätestatud eesmärkidel, samuti tagama teie isikuandmete turvalisuse, rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid ebaseadusliku hävitamise ja/või juhusliku muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Privaatsuspoliitika muudatused

Võime Privaatsuspoliitikat igal ajal uuendada või muuta. Ajakohastatud või muudetud Privaatsuspoliitika jõustub selle veebisaidile postitamisel. Kui Privaatsuspoliitikas tehakse olulisi muudatusi, teavitatakse Teid sellest veebisaidil. Sellest hoolimata peaksite seda aeg-ajalt kontrollima, veendumaks, et olete Privaatsuspoliitika praeguse versiooniga nõus.

Kontaktinfo

Kui Teil on selle Privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust järgmistel kontaktidel:

UAB „Konfesta“
Ettevõtte kood: 303444860
Registreerimise aadress: J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius
Kontaktaadress: J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius
E-post: [email protected]
Kontakttelefon: +372 880 1940